Skip to content

Metodika (SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI 2023 m.)

Partijų ir kandidatų pozicijos buvo nustatomos pagal jų pateiktus atsakymus į anketos klausimyną. Visoms 2023 m. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ rinkimuose dalyvaujančioms partijoms (remiantis www.vrk.lt pateikiamu politinės kampanijos dalyvių sąrašu) buvo išsiųsta balsuoju.lt anketa, prašant pateikti partijos poziciją anketos klausimais ir išplatinti ją savo partijos kandidatams. Politikų ir rinkėjų nuostatų atitikimo apskaičiavimo metodika

1. Vertinamas rinkėjo ir politiko nuostatų atitikimas pagal kiekvieną klausimą.

2. Politiko ir rinkėjo nuostatų atitikimas konkrečiam klausimui skaičiuojamas pagal žemiau nurodytą lentelę:

  Rinkėjo atsakymas   Kandidato atsakymas
 Visiškai sutinku  Greičiau sutinku  Greičiau nesutinku  Visiškai nesutinku  Iš viso
 Visiškai sutinku 150 75 25 0 250
 Greičiau sutinku 75 100 50 25 250
 Greičiau nesutinku 25 50 100 75 250
 Visiškai nesutinku 0 25 75 150 250
 Iš viso 250 250 250 250 1000

Pavyzdys: Jei rinkėjas pasirinko atsakymą į klausimą „Visiškai sutinku“, o politiko atsakymas į tą patį klausimą yra „Greičiau nesutinku“, priskiriami 25 balai. Jei rinkėjo atsakymas į klausimą yra „Greičiau nesutinku“, ir politiko atsakymas į klausimą yra „Greičiau nesutinku“, priskiriami 100 balų.
3. Susumuojama visų klausimų balų suma. Balai skaičiuojami kiekvienam politikui atskirai.

4. Apskaičiuojamas idealaus politiko balas. Tai yra, jei rinkėjas į visus klausimus atsakė „Visiškai sutinku“, idealus politikas gautų 150 balų už kiekvieną klausimą. Jei rinkėjas į visus klausimus atsakė „Greičiau sutinku“, idealus politikas gautų 100 balų už kiekvieną klausimą. Jei rinkėjas atsakė „Nei taip, nei ne“ arba „Neturiu nuomonės“, šie klausimai ignoruojami.

5. Politikui priskirtų balų suma padalinama iš idealaus politiko balų sumos ir išvedamas rinkėjo ir politiko atitikimo procentas.

6. Tolesni partijos ir rinkėjo nuostatų atitikimo skaičiavimo veiksmai atitinka aukščiau nurodytus principus.

7. Metodika panaudota iš internetinės svetainės www.manobalsas.lt.